PARCS : ZONES DE JOCS

Parcs, zona de jocs
Ha nascut un nou concepte de parcs. Fins al dia d’avui, només era una oferta pels més petits però, actualment, no només són centre d’entreteniment i diversió sinó, també, de salut.

Des de ECOINOX oferim les dues tipologies de parcs. Els d’entreteniment estan destinats als més petits i són divertits i estimulants per ells.

Mentre que els de salut no tenen fronteres d’edat i les seves activitats són centrades en l’exercici físic.

Cada client podrà triar sobre un gran ventall de complements per ajustar al màxim el parc a les seves necessitats, des de diferents mòduls de joc, paviments de seguretat, tancaments de fusta, etc. ZONES DE JOCS


Les zones de joc es protegeixen perimetralment a través de tanques per a reduir els riscos dels nens, com que marxin de la zona de joc, que creuin la carretera... D’aquesta manera els pares tenen més facilitat de vigilar als seus infants.

Habitualment, en les zones de joc s'instal·len bancs pels pares facilitant la cura dels nens, així com la participació d'aquests en els jocs i evitar un cert efecte de gàbia. Situar els bancs fora de la tanca del parc causa la contínua obertura de la porta dificultant la vigilància.


Dissenys de tanques per a parcs infantils.

Les tanques de parc infantil solen ser de fusta de pi tractat i existeixen múltiples dissenys adequats. No obstant, l’anomenada tanca anglesa és la més habitual.
Hi ha clients que sol·liciten les tanques de colors (vermell, blau, groc i verd). ECOINOX pot fabricar tanques de fusta tractada a mida per a cada client amb la finalitat d'adequar-se a les seves necessitats.

En qualsevol cas, una tanca de parc infantil ha de complir un requisits mínims de seguretat que es poden resumir en els següent:

Disseny

Alçada mínima de 1 m o 80 cm sobre el nivell del sòl
Espaiat màxim entre elements de 10cm
Absència d'elements que sobresurtin
Evitar formes que puguin causar atrapaments
Cantons i arestes suaus
Portes de fusta d'accés amb pany
Elements metàl·lics sense arestes

Materials

Pilars de fusta tractada per a classe de risc 4 si estan encastats al sòl
Pilars de fusta tractada per a classe 3 o 4 si estan ancorats amb platines sobre el paviment
Panells de tanca de fusta tractada per a classe de risc 3 o 4
Ancoratges per a portes, preferentment galvanitzats o com a mínim zincats o bicromatats
Ferratges de portes preferentment galvanitzades o com a mínim zincades o bicromatades.

Muntatge

Ancoratge rígid al paviment
Absència d'elements que sobresurtin
Evitar estelles amb els talls de muntatge

Separació màxima al sòl de 5cm

Els constructors de parcs infantils així com els projectistes han d'evitar el muntatge de tancats de parcs de jocs que no compleixin les anteriors precaucions, especificant correctament els requisits exigibles per evitar el subministrament de material que pugui causar danys o que s’hagi de retirar de l'obra després d'una primera inspecció.


  Zona de jocs

 

 


Diseño web | Disseny web Catalunya | Otros trabajos | Reparacion inversores de tensión | Tienda Lintima | Responsive Web Design