Manteniment de la gespa artificial: passos a seguir.Encara que la nostra gespa artificial no necessiti moltes cures especials, necessita manteniment i neteja com qualsevol producte.


Per a la seva neteja n'hi ha prou amb un "manguerada" per treure la brutícia que pugui acumular-se en la superfície.

Si cauen fulles sobre la gespa poden retirar-se amb un rasclet.

Utilitzeu un rasclet per al raspallat de la gespa, si és possible, de truges dures de plàstic.

Humitejar eventualment el suport amb aigua, amb més freqüència en èpoques de calor.

Si ho desitja, pot utilitzar perfum i higienitzador periòdicament sobre la gespa.


I per eliminar taques ...


Utilitzi gel per treure xiclets, també es pot eliminar amb aigua a pressió.

Per taques de qualsevol tipus de beguda, neteja en primer lloc la zona amb aigua i després fregueu amb aigua i sabó.

Per taques extra-fortes, utilitzeu una dissolució al 3% d'amoníac en aigua.

La brossa orgànica es pot netejar amb una solució d'aigua i vinagre blanc.

 

 

Oferim els nostres serveis i productes a tots els municipis de Catalunya:


 


Diseño web | Disseny web Catalunya | Otros trabajos | Reparacion inversores de tensión | Tienda Lintima | Responsive Web Design