Instal-lació de la gespa artificial: passos a seguir


¡Faci-hovostè mateix!

A continuació s'expliquen els passos necessaris per a fer una instal-lació de gespa artificial. Si prefereixes que siguem nosaltres qui ho instal-lem no dubtis a sol-licitar pressupost.1. Preparació del suport

La gespa pot col - locar sobre formigó o sobre terra, només necessitem tenir una superfície ferma i comapacta. És fonamental per aconseguir una bona instal-lació.2. Col - locació del geotexti o malla antiherbes

Estenem la malla geotèxtil o antiherbes a través de tota la instal - lació, solapant les bobines aproximadament 5 cm.

Amb l'aplicació de la malla geotèxtil evitem el naixement de males herbes, millorem la capa de drenatge i protegim la base de la gespa artificial del contacte permanent amb el suport.3. Col - locació de la gespa artificial.

Estenem i presentem tot la gespa sobre la supercifie a cobrir. Realitzem tots els retalls necessaris en el perímetre i zones singuralitat. Recomanem no ajustar al màxim aquesta retallada, ja que al enganxar la gespa podria moure..4. Col - locació de la banda d'unions i adhesius.

Un cop presentat tot la gespa, obrim a banda i banda, les juntes d'unió de la gespa (on van col - locats a testa). Col - loquem la banda de uniión i estenem l'adhesiu de PU al llarg de tota la banda.

Posteriorment, tornem a col - locar les tires de gespa, enganxant banda i banda de la gespa a la banda d'unió, creant d'aquesta manera una sola peça5. Raspallat, sorrejat i acabat de la gespa.

En cas que el models de Cepeda ho requereixi, procedim a estendre la sorra de sílice (diferents rendiments per a cada classe de gespa) per donar més resistència i aspecte natural a la gespa.Si el model no requereix sorra, es pot fer una petita quantitat per donar-li major fermesa.

Estenem la sorra raspallant bé el suport fins a aconseguir una extensió homogènia de la sorra i aconseguir que els cabells quedi dret.


Si el models no necessita sorra, es raspalla perquè quedi el pèl dret, ja que surt una mica viciat per estar enrotllat. Finalment, donem una passada d'aigua per eliminar possibles brutícies donades al llarg de la instal - lació de la gespa.


Un cop instal-lada la gespa artificial, únicament haurà de realitzar un petit manteniment de tant en tant.  ( Veure pestanya de manteniment )