GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA


La gespa artificial esportiva es diferència de la resta de gespes per la seva alta resistència.

Concebuda per aguantar molt de pes i moltes hores de treball, ens arriba a oferir garanties de més de 10 anys.

De gespa esportiva, també, trobareu models molt diferents, principalment, en alçades i colors, per tant, s'ajustarà a les necessitats de cadascú de vosaltres.

Aquest tipus de gespa ofereix el millor alhora de jugar a futbol, pàdel, tenis, handball, etc.

Les gespes artificials esportives ECOINOX són homologades per les principals federacions nacionals i europees, especialment, per a la pràctica de fubtol, pàdel i/o tenis.

Gespa artificial esportiva

GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA 10 MM

  La gamma de gespa artificial esportiva està dissenyada per a esports com el pàdel, el tennis, el bàdminton i el futbol on la superfície és durament castigada per la gran quantitat d'usuaris i l'explotació intensa.
Qualitats com durabilitat, resistència i planimetria adequada, entre altres, al costat de estudis de biomecànica permeten: alta rendibilitat de les instal · lacions, mínim manteniment i reducció del risc de lesions en l'esportista.
És un terreny de joc d'aspecte i característiques similars a la gespa natural.
Aquest tipus de gespa s'instal · la sobre aglomerat asfàltic o formigó porós amb una planimetria màxima admissible de 3 mm sota una regla de 3m mesura en qualsevol punt i direcció d'un mateix pla.

El estès i unió de la fibra es farà mitjançant cola bicomponent de poliuretà amb juntes geotèxtils, amb marcatge de línies de joc del mateix material.

El material es fabrica d'acord amb els sistemes de gestió de qualitat previstos per la norma UNE EN ISO 9001:2000 pel que fa a disseny i producció de gespa artificial atorgat per L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).


GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA 12 MM

La gamma de gespa artificial esportiva està dissenyada per a esports com el pàdel, el tennis, el bàdminton i el futbol on la superfície és durament castigada per la gran quantitat d'usuaris i l'explotació intensa.

Qualitats com durabilitat, resistència i planimetria adequada, entre altres, al costat de estudis de biomecànica permeten: alta rendibilitat de les instal- lacions, mínim manteniment i reducció del risc de lesions en l'esportista.

És un terreny de joc d'aspecte i característiques similars a la gespa natural.

Aquest tipus de gespa s'instal-la sobre aglomerat asfàltic o formigó porós amb una planimetria màxima admissible de 3 mm sota una regla de 3m mesura en qualsevol punt i direcció d'un mateix pla.

El estès i unió de la fibra es farà mitjançant cola bicomponent de poliuretà amb juntes geotèxtils, amb marcatge de línies de joc del mateix material.

El material es fabrica d'acord amb els sistemes de gestió de qualitat previstos per la norma UNE EN ISO 9001:2000 pel que fa a disseny i producció de gespa artificial atorgat per L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).


GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA 15 MM

La gamma de gespa artificial esportiva està dissenyada per a esports com el pàdel, el tennis, el bàdminton i el futbol on la superfície és durament castigada per la gran quantitat d'usuaris i l'explotació intensa.

Qualitats com durabilitat, resistència i planimetria adequada, entre altres, al costat de estudis de biomecànica permeten: alta rendibilitat de les instal · lacions, mínim manteniment i reducció del risc de lesions en l'esportista.

És un terreny de joc d'aspecte i característiques similars a la gespa natural.

Aquest tipus de gespa s'instal · la sobre aglomerat asfàltic o formigó porós amb una planimetria màxima admissible de 3 mm sota una regla de 3m mesura en qualsevol punt i direcció d'un mateix pla.

El estès i unió de la fibra es farà mitjançant cola bicomponent de poliuretà amb juntes geotèxtils, amb marcatge de línies de joc del mateix material.

El material es fabrica d'acord amb els sistemes de gestió de qualitat previstos per la norma UNE EN ISO 9001:2000 pel que fa a disseny i producció de gespa artificial atorgat per L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

 

GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA 20 MM

La gamma de gespa artificial esportiva està dissenyada per a esports com el pàdel, el tennis, el bàdminton i el futbol on la superfície és durament castigada per la gran quantitat d'usuaris i l'explotació intensa.

Qualitats com durabilitat, resistència i planimetria adequada, entre altres, al costat de estudis de biomecànica permeten: alta rendibilitat de les instal · lacions, mínim manteniment i reducció del risc de lesions en l'esportista.

És un terreny de joc d'aspecte i característiques similars a la gespa natural.

Aquest tipus de gespa s'instal · la sobre aglomerat asfàltic o formigó porós amb una planimetria màxima admissible de 3 mm sota una regla de 3m mesura en qualsevol punt i direcció d'un mateix pla.

El estès i unió de la fibra es farà mitjançant cola bicomponent de poliuretà amb juntes geotèxtils, amb marcatge de línies de joc del mateix material.

El material es fabrica d'acord amb els sistemes de gestió de qualitat previstos per la norma UNE EN ISO 9001:2000 pel que fa a disseny i producció de gespa artificial atorgat per L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).


GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA FUTBOL

La gamma de gespa artificial esportiva està dissenyada per a esports com el pàdel, el tennis, el bàdminton i el futbol on la superfície és durament castigada per la gran quantitat d'usuaris i l'explotació intensa.

Qualitats com durabilitat, resistència i planimetria adequada, entre altres, al costat de estudis de biomecànica permeten: alta rendibilitat de les instal · lacions, mínim manteniment i reducció del risc de lesions en l'esportista.

És un terreny de joc d'aspecte i característiques similars a la gespa natural.

Aquest tipus de gespa s'instal · la sobre aglomerat asfàltic o formigó porós amb una planimetria màxima admissible de 3 mm sota una regla de 3m mesura en qualsevol punt i direcció d'un mateix pla.

El estès i unió de la fibra es farà mitjançant cola bicomponent de poliuretà amb juntes geotèxtils, amb marcatge de línies de joc del mateix material.

El material es fabrica d'acord amb els sistemes de gestió de qualitat previstos per la norma UNE EN ISO 9001:2000 pel que fa a disseny i producció de gespa artificial atorgat per L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR)

.

 

GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA GOLF


Per a la construcció de camps de golf, putting greens, o zones de pràctiques fabriquem diversos productes ajustats a les necessitats i gustos dels nostres clients.

Comptem amb la més avançada línia de gespa artificial per a golf. Som conscients de la gran importància que té el que la rodadura i el bot de la pilota siguin semblants als de el joc sobre green de gespa natural, i per aquesta raó hem estat escrupolosament curosos amb això a l'hora de desenvolupar el producte que oferim

La gespa artificial per a zones de green està compost per fibres 100% de polietilè, potser es tracti del model de més alta gamma de mercat, per al qual s'ha tractat d'aconseguir la rodadura més natural mitjançant l'ús de fibres multidireccionals que evitin efectes "antinaturals" practicant el "putt"

 

MODEL PUTTING GREEN 16

 

És un producte dissenyat per la construcció de greens i zones de pràctiques.

Està fabricada amb sistema de cosit tufting recte utilitzant fibres de polietilè monofilament rissat aconseguint una moqueta amb una altíssima densitat de fibres. de 16mm d'alçada.

Amb aquest producte els aficionats al golf poden aconseguir les mateixes sensacions que tindrien al patejar sobre un green de gespa natural.

 

MODEL: MINI GOLF


És un producte dissenyat per a la instal·lació de superfícies per a la pràctica de mini golf, zona de putting greens de pràctiques i també com paviment decoratiu en zones de molt de trànsit de persones.

 

Per a més informació consulteu fitxes tècniques.

Gespa esportiva Golf Putting Green Ecoinox 

 

 

 


Diseño web | Disseny web Catalunya | Otros trabajos | Reparacion inversores de tensión | Tienda Lintima | Responsive Web Design