GESPA ARTIFICIAL DECORATIVA


Oferim una àmplia gamma de gespes artificials decoratives.

La seva caracterísitca principal és la seva semblança amb la gespa natural tant en l'aspecte visual com en el tacte.

Aquí trobareu diversos models que s'adaptaran a les diferents necessitats de cada jardí o terrassa.

Els nostres clients podreu escollir entre tenir una gespa amb "perfil europeu", és a dir, llarga, densa i frondosa; o bé, amb "perfil mediterrani", més curta, suau i amb una tonalitat més càlida.Gespa artificial Girona Ecoinox


GARBÍ

FITXA TÈCNICA GARBÍ

Gespa artificial Garbí

Té un aspecte molt similar a la Llevant, però la seva fibra és més curta.

Ens ofereix una alternativa a aquells que no volen posar una gespa molt alta i volen tenir un jardí amb un aspecte fresc.


Característiques:

 - 30 mm d’alçada

- Fibra monofil amb nervi

- 4 colors

- 15.750 puntades/m2

TRAMUNTANA

FITXA TÈCNICA TRAMUNTANA

Gespa artificial Tramuntana
Ideal per col·locar al voltant de les piscines o zones on es camina descalç i es pren el sol, ja que la seva fibra, molt fina, ens proporciona, gràcies al seu tacte, una sensació de suavitat molt agradable.

Característiques:
- 40 mm d’alçada
- Fibra monofil forma C
- 4 colors
- 18.900 puntades/m2

PONENT

FITXA TÈCNICA PONENT

Gespa artificial Ponent
És la gespa més curta de totes. Té una gran demanda per ser col·locada en zones públiques i escoles. Al tenir una fibra molt curta i resistent mai ofereix un aspecte aixafat.

 

Característiques:
- 20 mm d’alçada
- Fibra monofil plana
- 3 colors
- 14.700 puntades/m2

GREGAL

FITXA TÈCNICA GREGAL

Gespa artificial Gregal
Ideal per a zones amb molt de trànsit i per suportar grans pesos, ja que ens ofereix la millor recuperació i efecte memòria del mercat gràcies a la seva fibra monofil en forma de “C”.

 

Característiques:
- 40 mm d’alçada
- Fibra monofil forma C
- 3 colors
- 18.900 puntades/m2

XALOC

FITXA TÈCNICA XALOC

Gespa artificial Xaloc
Es caracteritza pel seu aspecte natural. Les microfibres arrissades bicolor d’un fosc verd combinat amb beix proporcionaran al seu jardí un aspecte totalment mediterrani.

Característiques:
- 35 mm d’alçada
- Fibra forma C i triple nervi
- 4 colors
- 14.700 puntades/m2

MIGJORN

FITXA TÈCNICA MIGJORN

Gespa artificial Migjorn

Té un aspecte molt similar a la Gregal, però la seva fibra és més curta. Ofereix una alternativa a aquells que no volen posar una gespa molt alta i volen tenir un jardí sempre en perfectes condicions.

 

Característiques:
 - 35 mm d’alçada
- Fibra monofil forma C
- 3 colors
- 18.900 puntades/m2

MESTRAL

FITXA TÈCNICA MESTRAL

Gespa artificial Mestral

Moqueta firal de color verd de 7 mm d’alçada i amb una gran resistència. Crida l’atenció ja que, malgrat la seva poca alçada, és molt densa gràcies a la gran quantitat de puntades que té per m2: 60.480, exactament.

 

Característiques:
 - 7 mm d’alçada
- Fibril·lada
- 1 colors
- 60.480 puntades/m2

LLEVANT

FITXA TÈCNICA LLEVANT

Gespa artificial Llevant

Amb una tonalitat molt fresca i densa, es caracteritza per una recuperació d’alta resistència, gràcies a la seva fibra en forma de “C”. Expressa per col·locar en zones caloroses on toca el sol directe, ja que està preparada per no acumular l’escalfor i oferir sempre un aspecte fresc i real.

 

Característiques:
- 35 mm d’alçada
- Fibra forma C
- 4 colors
- 15.750 puntades/m2

La instal·lació de la gespa artificial és molt senzilla i ràpida. Pot realitzar-se en poques hores, sempre i quan, s'hagi fet una bona preparació del terreny. Permet ser instal·lat sobre qualsevol superfície: formigó, terra, asfalt, etc.

Per a la instal·lació de la gespa artificial, com a mínim es requereixen els següents materials, sobre els quals fem esment més endavant: sorra natural, cola bicomponent, cinta d'unió i malla geotèxtil antiherbes.

Els següents són els passos que seguim a gespa artificial Girona per a instal·lar la gespa artificial:

Preparació del terreny. La correcta preparació del terreny es primordial per a un bon acabat. La gespa pot col·locar-se sobre formigó o sobre terra, només necessitem tenir una superfície ferma i compacta.

Preparació del terreny.Preparació del terreny.


1. Treure la gespa existent, sorra o altres materials.
2. Verificar el sistema de reg, si n'hi ha, i localitzar els aspersors.

Treure la gespa existentAnivellar i compactar el terreny.


3. Subministrament del material base; es recomana sauló.
4. Anivellar i compactar el terreny.

5. Col·locació d'una malla antiherbes i / o geotèxtil.

Col·locació d'una malla antiherbes i / o geotèxtil.Col·locació d'una malla antiherbes i / o geotèxtil.
 

Instal·lació de la gespa artificial Girona.

Una vegada preparat el terreny, procedim a la col·locació de la gespa sintètica.


6. Verificar les mesures abans de tallar.
7. Estendre la gespa tenint en compte la direcció de les fibres.

 

Estendre la gespaEstendre la gespa

 

8. Ajustar amb exactitud la posició de les làmines de gespa.

9. Retallar la gespa sobrant amb precisió.

 

Retallar la gespa Retallar la gespa


10. Col·locar la cinta d'unió en les zones a unir.
11. Posar cola sobre les cintes d'unió i estendre-la.

Unir les làmines sobre la cinta d'unió i fer pressió.Unir les làmines sobre la cinta d'unió i fer pressió.


12. Unir les làmines sobre la cinta d'unió i fer pressió.
13. Assegurar els extrems de la superfície amb claus especials.

Retocs i acabats.

Un cop la gespa ha estat perfectament instal·lada, només són necessaris uns últims passos per deixar el jardí a punt;

Retocs i acabats. Retocs i acabats.
 

14. Repartir la sorra de sílice en tota l'àrea de la instal·lació.
15. Distribuir homogèniament la sorra amb ajuda d'un raspall.


MANTENIMENT

Per aconseguir que la gespa artificial que s'ha instal·lat tingui una vida el més llarga possible en les millors condicions d'ús i un bon aspecte, és suficient tenir unes mínimes precaucions, que no són excessives, perquè en tractar-se de teixit sintètic s'eviten els problemes més greus de la gespa natural. El manteniment d'una superfície de gespa sintètica és molt senzill.

• Manteniment anual. Un cop a l’any, des de Gespa Artificial Girona us recomanem realitzar les següents accions sobre la gespa instal·lada per tal de tenir-la sempre com el primer dia: raspallat de la superfície, aplicació d'un herbicida de llarga durada per evitar que apareguin les males herbes i ús d'un fungicida per evitar l'aparició de fongs.

• Manteniment periòdic cada 20/30 dies. Un cop al mes, s’hauran de realitzar les següents accions per tal de tenir unes millors condicions higièniques: escombrat per eliminar la pols, terra o pèls d'animals i neteja amb aigua de les zones que s'han embrutat a conseqüència de fang, excrements d'animals, etc. i un regat general per eliminar la pols.

 

 


Diseño web | Disseny web Catalunya | Otros trabajos | Reparacion inversores de tensión | Tienda Lintima | Responsive Web Design