VÍMET


Vímet clar -   Vímet fosc

Gran poder d'ocultació.

100% natural.

Adaptable a diferents tipus de tancaments.

Sense manteniment.

Hi ha de dos tipus diferents:  clar i fosc.VÍMETEl vímet és un dels productes més extensos en l’actualitat per utilitzar com a tancament.

S’ofereix un nivell d’ocultació alt i una gran resistència al sol, a l’aigua i a l’impacte d’elements causats per les condicions climàtiques.

Es pot instal·lar en tanques en sistema d’ocultació per parcel·les i jardins.

Es fabrica amb varilles de vímet natural teixides amb fil d’acer galvanitzat en filades de 10 cm de distància.