BEETHOVEN DE VIDRE

Tancament de seguretat homologat per a infants.

Format per postes d'alumini i vidre trempat.

Normalment s'instal·la en piscines però pot instal·lar-se, també, en terrasses i balcons com a barana


TANCA DE VIDRE


 

La tanca de vidre de seguretat per piscines, és una tanca que crida l’atenció pel seu aspecte elegant i sofisticat.
 
Es tracta de postes en forma de “H” d’acer inoxidable col·locats cada 1m de distància col·locats sobre solera de formigó mitjançant unes platines de les mateixes característiques. Entre els pilars, mitjançant cordons de silicona transparent, es fixen vidres temprats de 10cm de gruix. Aquest tipus de vidre és especial de seguretat, ja que ve tractat perquè en cas de trencar-se aquest no talli ni fereixi a ningú.
 
L’alçada de la tanca es pot fer a mida, però habitualment es col·loca d’1m d’alçada.
 
Pel que fa la porta d’accés, és de les mateixes característiques que la tanca amb la incorporació d’un pany amb clau.Tanca de vidre de seguretat per piscines