TANCA D'OBRA


   Tanca d´obra panells de malla electrosoldadaFormada per panells de malla electrosoldada rígida i postes metàl.lics.

Daus de formigó com a base de subjecció dels postes.

  Altres tipus de tancaments d'obra:

Tanca oculta de planxa

Tanca mòvil

Tancaments obra panells malla electrosoldadaTanca obra mòvil


TANCA DE OBRA


Els avantatges de la tanca d’obra, és que ens ofereix una gran tenacitat del bastidor gràcies a les soldadures continues i és mòvil.

És molt lleugera i totalment manipulable per una sola persona. Té un gran nivell de seguretat que evita ferides ja que no hi ha rebabes de zinc.

Té múltiples accessoris per tot tipus d’instal·lacions. Existeix la possibilitat de personalitzar la tanca amb una imatge corporativa de l’empresa si aquesta té una lona impresa.


Cierres de obra