PANELL ELECTROSOLDAT

  Panell de vareta galvanitzada electrosoldada Panell de vareta galvanitzada electrosoldada amb plecs de reforç longitudinals que en garanteixen la solidesa, subjectats al pal mitjançant fixacions metàl-liques.

Un tancat metàl-lic d'una excel-lent rigidesa, segur i amb una molt bona relació qualitat preu.

 

 Malla electrosoldadaTancat metàl-lic electrosoldat

 Tancat metàl-lic electrosoldat

Mides normalitzades:

 

TANCA DE PANELL RÍGID

Les tanques de panell rígid són tanques de mòduls metàl·lics suportades per postes de ferro quadrats, a diferencia de les altres tanques que utilitzen postes rodons. S’utilitza de tancament en molts àmbits i funcions gràcies a la resistència de la malla i els postes que la formen.
 
La tanca de panell rígid es reconeix per la disposició dels ferros paral·lels en vertical formant una clara apreciació d’una tanca robusta i resistent .
 
Aquests tancaments es poden complementar amb elements de seguretat com les baionetes amb filferro punxant en forma d’un angle obert o rodó. (afegiria una imatge per tal que quedés més clar) La seva funció es impedir que la tanca es pugui escalar. S’utilitza en presons i altres llocs on es vol evitar la fuga.
 
El gruix dels ferros és de 5 mm i les alçades poden ser:

 

0,60 m

0,80 m

1,00 m

1,20 m

1,50 m

1,80 m

2,00 m


Normalment, van en panells de 2,5 m i el color del ferro és galvanitzat en calent plastificat per sobre de color verd, blanc o oxiron. Si el client desitja un color diferent se li fabrica especialment.
 
Pel que fa al suport del mòdul, s'utilitzen postes metàl·lics quadrats de 6x6 cm. Aquests es fixen de tres maneres: clavats directament a terra enfonsant uns 30 cm el poste, clavats en daus de formigó de 30x30x30 o clavats directament dins d’un mur. La distància entre els postes depèn de l'orografia i del sistema de muntatge però acostuma a ser de 2,50 m.
 
A ECOINOX 92 disposem d'un ampli estoc de postes metàl·lics així com de malla de panell, portes metàl·liques per a finques i accessoris per a la construcció de tancats de panell rígid.

Panell Rìgid Tancaments