Panell fabricat amb malla electrosoldada o barrots i emmarcat amb tub quadrat units als postes sense cargols.

Pot anar amb postes rodons o quadrats.

Acabat galvanitzat en calent o galvanitzat i plastificat en qualsevol color.

  Mides normalitzades: S'adapta a qualsevol mesura, tant en ample com en alt.


PANELL ENMARCAT

Les tanques de panell emmarcat són tanques electrosoldades amb un marc metàl·lic permietral soldat que ens proporciona un acabat en acabat difernet i més segur que el de panell rígid.

S’utilitza de tancament en molts àmbits, principalment, en zones públiques on es procura la gent no es pugui fer mal malgrat que intenti saltar la tanca, com per exemple escoles, instituts, hospitals, deixalleries...

La tanca de panell rígid es reconeix pel seu marc de 60x40 mm i el seu bastidor interior de barnilles paral·leles en vertical formant una clara apreciació d’una tanca robusta i resistent .

El gruix dels ferros és de 5 mm i les alçades poden ser:

1,00 m

1,50 m

2,00 m

Normalment, van en panells de 2,5 m i el color del ferro és galvanitzat en calent plastificat per sobre de color verd, blanc o oxiron. Si el client desitja un color diferent se li fabrica especialment. 

Pel que fa al suport del panell, s'utilitzen postes metàl·lics quadrats de 6x6 cm. Aquests es poden fixar de tres maneres: clavats directament a terra enfonsant uns 0,30 cm del poste, clavats en daus de formigó de 30x30x30 o clavats directament dins d’un mur. La distància entre els postes depèn de l'orografia i del sistema de muntatge però acostuma a ser de 2,50 m.  
 
A ECOINOX 92 disposem d'un ampli estoc de postes metàl·lics així com de malla de panell, portes metàl·liques per a finques i accessoris per a la construcció de tancats de panell rígid.

Panell Enmarcat  Tancaments