TANCA TEXANA


  Tanca constituïda de 1, 2 o 3 travessers tornejats subjectats als postes mitjançant suports metàl·lics.

Possibilitat de instal·lació de pastor elèctric.

TANCA TEXANA

 

La tanca texana està composta per postes verticals de 100 mm de diàmetre, habitualment, de fusta tractada. En casos especials, també es pot fer amb postes metàl·lics de 50 mm.

Aquests postes són fixats al terra mitjançant un sistema de percussió o amb daus de formigó de 30x30x30 cm.
 
L’alçada de la tanca pot variar segons les necessitats del client, però la més habitual és d’1,50 m d’alçada. Normalment, es col·loquen 2 travessers horitzontals de 80 mm de diàmetre i 3 metres de longitud, un a la part alta del tancament i l’altre a la zona intermitja.
 
La unió entre els postes i els travessers es realitza mitjançant suports zincats per evitar que s’oxidin.

 

Tanca Texana


Diseño web | Disseny web Catalunya | Otros trabajos | Reparacion inversores de tensión | Tienda Lintima | Responsive Web Design