OCULTACIONS : BRUC NATURAL

Gran poder d'ocultació.
  100% natural.
  Premsat i entrellaçat amb filferro galvanitzat.
Adaptable a diferents tipus de tancaments.
  Sense manteniment.

BRUC

El bruc és, possiblement, el producte més popular en referència a les ocultacions de tancaments.

El teixit s’obté amb rames naturals de bruc teixides amb fil d’acer galvanitzat cada 10 cm.
Depenent del gruix del bruc varia el nivell d’ocultació, però en general, el bruc és el teixit natural que garanteix un major nivell d’ocultació.
Nosaltres oferim bruc natural de les Gavarres, que té un gruix de 5 cm i, sense cap mena de dubte, és el millor bruc que es pot trobar al mercat.


SOSTRES DE BRUC


ECOINOX 92
subministra el material necessari per a la construcció de tot tipus de coberts de fusta.  

Com a cobert ens referim a construccions de pèrgoles de fusta, porxos per a vehicles, magatzems per a eines de camp, boxes de cavalls, casetes de fusta...

Les construccions es duen a terme segons les mides indicades pel client.
 
Per a rafals de grans dimensions, recomanem utilitzar com a elements estructurals pals elèctrics recuperats o nous. Els postes elèctrics tenen una elevada resistència a la flexió, són econòmics i donen un aspecte robust a les construccions. Per a casetes de fins a 2,4x5 m també existeix la possibilitat de subministrar la caseta muntada.

Els materials utilitzats, habitualment, en les estructures són postes de fusta massissa de pi de Flandes tractat per a classe de risc 4, i pals d'avet o pi laminat per a classe de risc 3 o 4, respectivament. Els tancaments laterals, la coberta i el paviment quan n’hi ha, es construeixen amb pi massís i taulons encasellats.

Per a les cobertes impermeables servim teula asfàltica o planxes ondulades bituminoses amb acabat tèxtil de color verd que s'integren fàcilment als entorns naturals.