MALLA SIMPLE TORSIÓ

 

 

  Tela constituïda de filferro galvanitzat o galvanitzat i plastificat i trenat per torsió simple en forma romboïdal.

El més clàssic i versàtil dels tancats metàl-lics.

És el que s’adapta més bé a tots els terrenys i es pot utilitzar en tots els tipus d’aplicacions, des de zones residencials, esportives i grans terrenys, fins a polígons industrials i carreteres.La tela es ven en rulls de 25 metres en totes les mides estàndard: 0,60 m, 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m o 2,00 m d'alçada.Components necessaris per un tancat de malla de simple torsió:


Pals de cremallera, tornapuntes, cargols tornapuntes, suports tornapuntes, malla simple torsió, filferro, grapes, suports tensors, tensors, taps.


SIMPLE TORSIÓ


Les tanques de simple torsió són tanques de tela metàl·lica suportada per postes de ferro. El seu ús s’ha estès a tot tipus de tancats en el medi natural.

La malla de simple torsió es reconeix per la disposició dels filferros paral·lels en diagonal ubicats en dos direccions; dreta i esquerra que alhora formen uns rombes visibles des de lluny.

Hi ha malles que són fabricades de manera especial en funció de la seva finalitat, com per exemple, en les pistes de pàdel o de tennis el pas de la llum és de 40 mm quan normalment és de 50 mm per tancaments perimetrals.

Aquests tancaments es poden complementar amb elements de seguretat com les baionetes amb filferro punxant en forma d’angle obert o rodó. (afegiria una imatge per tal que quedés més clar) La seva funció es impedir que la tanca es pugui escalar. S’utilitza en presons i altres llocs on es vol evitar la fuga.

El gruix dels filferros és de 2 mm de diàmetre. 

La malla es ven en rulls de 25 m lineals i l’alçada varien segons el fabricant, tot i que les més freqüents són:


0,60 m

0,80 m

1,00 m

1,20 m

1,50 m

1,80 m

2,00 m

Normalment, el color del ferro és galvanitzat en calent i plastificat per sobre de color verd, tot i que si el client desitja un color diferent se li fabrica especialment.  

Pel que fa al suport de la tela, s'utilitzen postes metàl·lics rodons de 5 cm de diàmetre. Aquests es fixen de tres maneres: clavats directament a terra enfonsant uns 30 cm el poste, clavats en daus de formigó de 30x30x30 o clavats directament dins d’un mur. La distància entre els postes depèn de l'orografia i del sistema de muntatge, tot i que, acostuma a ser de 3 m.

Es fixen al terreny natural clavats per percussió inundant al terra uns 30 cm del poste, clavats en daus de formigó de 30x30x30 o fixats directament dins d’un mur. 

En les tanques de simple torsió, és imprescindible realitzar una bona alineació dels pilars i l'ús de tornapuntes intermedis i cantoners a causa que la tela es posa mitjançant tensió. 

A ECOINOX 92 disposem d'un ampli estoc de postes metàl·lics així com de malla de simple torsió, tornapuntes, portes metàl·liques per a finques i accessoris per a la construcció de tancats simple torsió.

Malla de simple torsión

 

 

Més información:  ACCESORIS TANCA SIMPLE TORSIÓ