PÀDEL

Tancaments pistes padel EcoinoxL'activitat del pàdel, es desenvolupa sempre en una pista envoltada per un tancament. Amb una part de vidre o mur i una altra part de tanca metàl·lica que pot resultar perillós. Per a això s'han de construir amb les degudes condicions i exigències de seguretat.

Els tancaments de fons de les pistes de pàdel es construeixen amb mur d'obra o de vidre. Sempre tindran una alçada de 4 metres, els primers 3 m de mur d'obra o vidre, i l'últim metre amb enreixat de malla metàl·lica.

El tancament de mur s'ha de fer amb bloc de formigó prefabricat.

Amb banda i banda arrebossats posteriorment o amb mur de formigó armat prefabricat.

El color de les parets sol ser de tonalitat verd però diferenciant-se del color que tingui el sòl.

Si el tancaments de vidre, es recomana utilitzar vidre flotat temperat incolor de 10-12 mm de gruix. S'admet utilitzar vidre laminat de seguretat en gruixos 8 + 8 mm i 10 + 10, en aquest cas el vidre no podrà ser trepat. El vidre ha de complir amb la normativa UNE-EN 12150- 2: 2005 i la normativa UNE-EN 12.543-2: 2011.

El pàdel, sens dubte, és l’esport de raqueta en equip més divertit i fàcil de jugar. A més a més, la baixa inversió que requereix fa que es converteixi en un gran atractiu econòmic per càmpings, hotels i clubs esportius.

Des de ECOINOX oferim una gran varietat de pistes. Així cada client podrà triar el tipus de pista que s’ajusti més a les seves necessitats. Oferim estructures tant d’obra, com de vidre.

Dins de cada estructura, el client podrà triar color i gruix d’estructura, tipus de porta, suplements per fons de pista, gespa artificial de diferents alçades i colors, etc.

 

Tancaments pistes padel EcoinoxTancaments pistes padel Ecoinox


 


Sitios Serviweb | Disseny web Catalunya |Appliance Repair Texass | Reparacion inversores de tensión | Tienda Lintima