Tenir gespa artificial, només són avantatges.

Tenir gespa artificial, només són avantatges.La gespa artificial és una inversió que a curt termini ja dóna fruit les seves avantatges. Avui dia és una instal·lació que està a l’abast de tothom i amb la nova tecnologia dóna un aspecte totalment natural i real.

Un dels avantatges molt diferenciats és el manteniment i l’estalvi d’energia. De tant en tant, quan s’acumulin fulles, poden passar-li una escombra de pues gruixudes però en realitat no necessita cap tipus de manteniment especial, costós o que requereixi temps. Estalviar-se regar el jardí quasi a diari suposarà un gran estalvi energètic que amb el temps agrairà tant a nivell ecològic com econòmic.

A la urbanització del Masnou de Platja d’Aro ho han tingut en compte. Els 30 m2 de gespa natural quedaven al patí de darrera on mai donava el sol. Aquest fet produïa que s’acumulés molta humitat i per tant incitava a l’aparició dels fongs.

Finalment, varen instal·lar gespa artificial per a que no sortissin més i poder gaudir per fi de la zona exterior de la casa.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

Tenir gespa artificial, només són avantatges. Tenir gespa artificial, només són avantatges.


Instal·lació de malla anudada i porta corredissa.

Instal·lació de malla anudada i porta corredissa.La malla anudada, entre altres coses, s’utilitza a les autovies o autopistes per evitar que els animals puguin passar i provocar un accident.

A la urbanització de Mas Palli de Calonge (Girona) s’han instal·lat 150 metres lineals de malla anudada amb una alçada de 1,50 metres. Els postes instal·lats són de pi tornejat.

Com es veu a les fotografies, l’habitatge és una zona on es fàcil l’accés d’animals.

D’aquesta manera s’evita en tota mesura possible que hi puguin passar.

També s’ha col·locat una porta corredissa de 4 metres d’amplada i 1,50 metres d’alçada. Incorpora un motor per tancar la finca nova que s’està construint al cantó.

Punxar en cada imatge per ampliar

Instal·lació de malla anudada i porta corredissa. Instal·lació de malla anudada i porta corredissa.
Instal·lació de malla anudada i porta corredissa. Instal·lació de malla anudada i porta corredissa.


Instal·lació de panell rígid i bruc extra de les Gavarres.

A la urbanització de Cal Rei ubicada a Llagostera (Girona), s’han instal·lat 35 metres lineals de panell rígid plastificat en verd amb una alçada de 1,50 metres. També, s’ha col·locat bruc extra de les Gavarres.
D’aquesta manera aquests veïns tenen intimitat tancant el perímetre de l’habitatge que durarà molts anys i a més no requereix cap tipus de manteniment.

Punxar en cada imatge per ampliar

Instal·lació de panell rígid i bruc extra de les Gavarres. Instal·lació de panell rígid i bruc extra de les Gavarres.
Instal·lació de panell rígid i bruc extra de les Gavarres. Instal·lació de panell rígid i bruc extra de les Gavarres.


Instal·lació de tanca de simple torsió per seguretat.

Com ja hem mencionat algun cop, les tanques poden oferir diferents serveis segons les necessitats del client o del terreny. Tal i com hem explicat en publicacions anteriors, hem instal·lat tanques per delimitar finques de cada veí, evitar possibles robatoris, crear un perímetre de seguretat.
En aquest cas, s’ha col·locat una tanca de simple torsió plastificada en verd i sobre mur de 45 metres lineals i 0,60 metres d’alçada per eliminar el risc de caure en el canvi de nivell que té el terreny.


Instal·lació de tanca de simple torsió per seguretat

Ha estat instal·lada en una casa de lloguer de la urbanització Mas Pere situada a la localitat de Calonge. La zona exterior de la casa és un jardí en el qual hi ha un hort i per arribar-hi, s’ha de passar per un canvi de nivell molt brusc. Així la tanca impedeix que algú pugui anar despistat i prengui mal.

Punxar en cada imatge per ampliar

Instal·lació de tanca de simple torsió per seguretat Instal·lació de tanca de simple torsió per seguretat - Calonge

 


Reparació de tanca afectada per les pluges a Sant Feliu de Guixols


Tal i com hem anunciat en publicacions anteriors, aquestes últimes setmanes s’han dut a terme varies obres de reparació o substitució de tanques degut a les fortes pluges de fa unes setmanes, en el mes de setembre.

 

Normalment les tanques de simple torsió queden més afectades que les de panell rígid, electrosoldat... degut a que la seva forma no té la mateixa resistència i rigidesa, al haver una malla entremig dels postes. Si més no, cal recordar que van ser unes fortes pluges que en aquesta zona acostumen a aparèixer de forma molt esporàdica.

 

Reparació de tanca afectada per les pluges a Sant Feliu de Guíxols.

Aquesta obra es va tractar d’una instal·lació, que va patir els efectes secundaris de la pluja, en una tanca de simple torsió de 12 metres lineals i 1,80 metres d’alçada plastificada en verd que es va col·locar a la comunitat de propietaris Margarida Wirsing de Sant Feliu de Guíxols. En aquest cas el que va succeir, va ser que el terreny va cedir trencant la tanca al seu pas i deixant-la inutilitzada. Això va obligar a que s’hagués de reparar.

 

Aquesta obra es va tractar d’una instal·lació, que va patir els efectes secundaris de la pluja, en una tanca de simple torsió de 12 metres lineals i 1,80 metres d’alçada plastificada en verd que es va col·locar a la comunitat de propietaris Margarida Wirsing de Sant Feliu de Guíxols.

En aquest cas el que va succeir, va ser que el terreny va cedir trencant la tanca al seu pas i deixant-la inutilitzada. Això va obligar a que s’hagués de reparar.

 

Sí estan en el mateix cas i la tanca els hi ha quedat malmesa o destrossada, poden adreçar-se a les nostres oficines o contactar amb nosaltres on els hi assessorarem i emetrem un pressupost sense compromís.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

Reparació de tanca afectada per les pluges a Sant Feliu de Guíxols. Reparació de tanca afectada per les pluges a Sant Feliu de Guíxols.


Panell rígid plastificat en verd a St. Antoni de Calonge.  

A Sant Antoni de Calonge (Girona) es va instal·lar una tanca de panell rígid plastificada en verd sobre mur de 21 metres lineals i 1,20 metres d’alçada. L’obra es va dur a terme en una segona residència dins d’una reforma integral.
En aquest cas la tanca delimita l’habitatge de la zona residencial i la pública per a evitar possibles entrades d’animals o de persones.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

Panell rígid plastificat en verd a St. Antoni de Calonge
Panell rígid plastificat en verd a St. Antoni de Calonge


  Substitució de tanca d'heura per verd ocultació.

 

En la comunitat de propietaris de l'edifici Migdia de Platja d'Aro s'ha instal·lat una tanca de simple torsió plastificada en verd de 35 metres lineals i 1 metre d'alçada amb verd ocultació i col·locada sobre mur.
La obra ha estat una substitució ja que la tanca que hi havia abans estava coberta de heura. Degut a les pluges del mes passat i les fortes ventades, el pàrking subterrani que hi havia al costat va quedar malmès per embassament, ja que les fulles que queien interrompien l'entrada de l’aigua en el desaigue.
Els beneficis de instal·lar verd ocultació és que la fulla que la compon es molt fina i entre elles queden ben subjectes a la tanca gràcies als filferros que les uneixen.
Per a més informació visiti www.ecoinox.es  o la pàgina de facebook Ecoinox92.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

 tanca de simple torsió plastificada en verd

 tanca de simple torsió plastificada en verd
 tanca de simple torsió plastificada en verd
 tanca de simple torsió plastificada en verd
 tanca de simple torsió plastificada en verd
 tanca de simple torsió plastificada en verd


  Robatori a la vora de la deixallería municipal de Sant Feliu de Guíxols.

 

La següent instal·lació correspon a la col·locació d’una tanca de simple torsió galvanitzada, de 54 metres lineals i 2 metres d’alçada, al costat de la deixallería municipal de Sant Feliu de Guíxols i una porta galvanitzada de 1,50 metres d’ample i 2 metres d’alçada.
El motiu de la instal·lació ha estat el robatori de la tanca que hi havia anteriorment en el mateix lloc, i que ha estat robada per vendre degut la crisis.
El ferro és un material que es ven molt bé de preu i cada cop creixen els casos de robatori d’aquest producte.

Recordem que fa uns dies vàrem publicar una entrada semblant a aquesta i que el fet s’havia produït en una localitat del voltant.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

 tanca de simple torsió galvanitzada,

 tanca de simple torsió galvanitzada Ecoinox
 tanca de simple torsió galvanitzada Ecoinox
Ecoinox  tanca de simple torsió galvanitzada

 


Ordenances municipals obliguen a substituir una tanca a Sta. Cristina d'Aro.

Els ajuntaments marquen unes mides segons les ordenances municipals per a les alçades de les tanques de les cases que donen a la via pública.

En aquest cas, parlem del poble de Sta. Cristina d’Aro. Els habitants d’una casa van instal·lar una tanca de simple torsió galvanitzada que van haver de retirar per ordre de l’ajuntament. Van substituir-la per una tanca electrosoldada que si que està permesa segons les ordenances municipals.

 Ordenances municipals obliguen a substituir una tanca a Sta. Cristina d'Aro.

Aquesta tanca feia 1,50 metres d’alçada i 35 metres lineals. Amb aquest cas volem recomanar que abans de demanar pressupost per instal·lar una tanca a casa seva, s’informin de les mides permeses de la seva localitat.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

Tanca electrosoldada Ecoinox

Tanca electrosoldada Ecoinox


  Gespa artificial Gregal instal·lada en zona Zen.

 

ECOINOX ha instal·lat 50 metres quadrats de gespa artificial Gregal amb una peculiaritat, el disseny de l’exterior és Zen. A més s’ha col·locat vegetació com els arbustos que es veuen a les fotografies i també s’han construït dos vores per a fer un rierol.

La gespa artificial crea un ambient de net i tranquil·litat que conjuga molt bé amb l’ambient Zen que han volgut crear els propietaris d’aquest habitatge. La Gregal dóna un color de naturalitat molt visible.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

Gespa artificial Gregal instal·lada en zona Zen

Gespa artificial Gregal instal·lada en zona Zen


  Tarima registrable de IPE a un xalet de Begur.

Recentment s’ha efectuat la instal·lació de tarima registrable de fusta tropical IPE en un xalet de Begur. Han estat 1 metre d’amplada i 3 metres de llargada amb llistons de 96x21 mm.
Com a base de tarima es col·loquen rastreles de pi de flandes protecció màxima autoclau IV juntament amb clips de fixació ocults de PVC per a assegurar la resistència i tenacitat de la fusta.

Li donarà una bona imatge al seu exterior i a més no requereix un manteniment especial ni llarg. Amb un bon tracte pot durar molts anys i a més la garantia que oferim és extensa.
Sí estan interessats poden passar per la nostra botiga i els hi ensenyarem mostres sense cap compromís. A més, assessorem al client i li fem un pressupost personalitzat.

Tarima registrable de IPE a un xalet de Begur.


La pista de padel del Club Tennis Guíxols anomenada com pista "ECOINOX".

 

Els hi presentem la recent instal·lació realitzada que ha estat patrocinada per la nostra empresa.

La pista de padel del Club Tennis Guíxols de Sant Feliu de Guíxols ha estat anomenada com “pista ECOINOX”.

En la primera fotografia es pot veure el moment anterior a la realització de la obra. Tot seguit trobem la feina acabada amb els acabats que han dut a terme els nostres professionals.

La pista de padel del Club Tennis Guíxols anomenada com pista "ECOINOX".

L’experiència aconseguida en tots aquests anys ens ha ofert instal·lar un munt de pistes de padel. Fet que ens porta a tenir especial cura en el seu muntatge com totes les nostres feines i d’aquesta manera ens permet assessorar el client.

 

Punxar en la imatge per ampliar

La pista de padel del Club Tennis Guíxols "ECOINOX".

Pista de padel del Club Tennis Guíxols anomenada com pista "ECOINOX".
La pista de padel del Club Tennis Guíxols anomenada com pista "ECOINOX".
La pista de padel del Club Tennis Guíxols anomenada com pista "ECOINOX".


  Instal·lació de gespa artificial Gregal i verd ocultació.  

Tornem a ser aquí amb una instal·lació de gespa artificial del tipus Gregal a unes cases adossades de Sta. Cristina d’Aro.
Els 40 metres quadrats on es va fer la obra quedava darrere de l’habitatge. Anteriorment es va retirar la gespa natural i es va implantar tot el procés que requereix la instal·lació de gespa artificial; anivellar el terreny, col·locar la malla geotèxtil, utilitzar la banda d’unió, cola bicomponent... Es pot veure en les primeres fotografies com va quedar el terreny un cop es va retirar la gespa natural.

Instal·lació de gespa artificial Gregal i verd ocultació

Els jardins petits que queden darrere de la casa i són de gespa natural, en molts casos obliga als inquilins a passar per l’interior de l’habitatge amb material i productes que exigeix el manteniment de la gespa natural.


Punxar en la imatge per ampliar

Instal·lació de gespa artificial Gregal i verd ocultació

Instal·lació de gespa artificial Gregal i verd ocultació
Instal·lació de gespa artificial Gregal i verd ocultació
Instal·lació de gespa artificial Gregal i verd ocultació


  Instal-lació d’una tanca de simple torsió i panell rígid, ambdós de color verd a la Urbanització del Golf de Sta. Cristina d’Aro.

Tornem amb la instal·lació d’una tanca de simple torsió i panell rígid, ambdós de color verd a la Urbanització del Golf de Sta. Cristina d’Aro.
Es van col·locar 50 metres lineals de 1,50 metres d’alçada. La seva finalitat és separar les parcel·les entre veïns tal i com es veu a les fotografies.
Moltes urbanitzacions només un mur no gaire alt que fa de divisió entre les cases dels inquilins, però no és suficient si es vol evitar robatoris o mantenir certa intimitat en la família.

 Instal-lació d’una tanca de simple torsió i panell rígid

També hi ha la opció d’instal·lar a la tanca el que es diu ocultacions. Poden ser de mimbre, seto, bruc, canya, bambú... Això fa que no es pugui veure entre les reixes de la tanca i a part de crear una bona estètica, ofereix evitar mirades a dins de la casa.

 

Punxar en la imatge per ampliar

 Instal-lació d’una tanca de simple torsió i panell rígid

 Instal-lació d’una tanca de simple torsió i panell rígid Ecoinox


Instal·lació de tanca de simple torsió per evitar robatoris.

La següent entrada la dediquem a parlar-vos de la instal·lació que es va fer a la deixallería municipal de Sta. Cristina d’Aro degut als continus robatoris que han viscut.
Es va col·locar una tanca de simple torsió plastificada en verd en 35 metres lineals i d’una alçada suficient com per evitar els salts dels lladres a l’interior del recinte.
Els sistemes de seguretat instal·lats no són prou per a aturar els robatoris de material que després utilitzen per vendre.
La funció de la tanca és única i exclusivament oferir seguretat durant tot el dia i esperem que aquesta mesura serveixi per aconseguir-ho.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

Instal·lació de tanca de simple torsió per evitar robatoris.

Instal·lació de tanca de simple torsió per evitar robatoris.
Instal·lació de tanca de simple torsió
Instal·lació de tanca de simple torsió per evitar robatoris, Ecoinox


  Instal·lació de panell rígid blanc i simple torsió plastificat en verd.

Benvolguts de nou,

Comencem la setmana amb una instal·lació de dos tipus de tancaments: panell rígid de color blanc i simple torsió de color verd. Va tenir lloc a la urbanització Mas Cabanyes de Calonge a una residència que es destina a ser llogada.

El propietari de la mateixa va decidir instal·lar 8 metres de panell rígid de 0,50 metres d’alçada aproximadament, per vetllar la seguretat de la família.

Com poden veure a les fotografies, els panells estan col·locats al revés. És a dir, la part que aniria a dalt que és la zona que punxaria s’ha posat a la part de sota per si algú es recolzés contra la tanca que no es faci mal.

Els 12 metres de simple torsió delimiten una part del perímetre de la casa i resguarda dels curiosos.

Césped artificial Tramuntana en Calonge.

Punxar en la imatge per ampliar

  130 metres quadrats de gespa artificial Tramuntana a Calonge.

Comencem el primer cap de setmana de setembre presentant una instal·lació de Gespa artificial del tipus Tramuntana a Mas Pallí, urbanització de Calonge.


La superfície on es va col·locar eren 130 metres quadrats que quedaven just darrera de l’habitatge.  Aquest fet provocava que la gespa natural estigués en mal estat.


Com poden veure a les fotografies disposen d’una piscina, lloc al qual no hi anaven gaire per l’estat de la gespa natural.


Instal·lar gespa artificial en aquesta casa ha estat un benefici ja que ara el jardí queda molt més net i polit, i poden sortir a gaudir de la piscina tant com vulguin sense preocupar-se de que la gespa s’espatlli o l’hagin de mantenir.


Punxar en cada imatge per ampliar

Tarima flotant de fusta natural  a un xalet de Tamariu.

Tarima flotant de fusta natural  Ecoinox

 

Tarima flotant de fusta natural  a un xalet de Tamariu.

 

Arrenquem el mes de setembre amb la presentació d’una obra a un xalet de Tamariu on s’han instal·lat 100 metres quadrats de tarima flotant IPE i s’ha aplicat un protector en la mateixa.

La tarima flotant de fusta natural IPE està composta per fusta tropical molt solida i rígida. Suporta els canvis mediambientals com la granissada, pluja forta, vent... no altera les seves característiques. Els productes que venem són de gran qualitat ja que el nostre objectiu és oferir al client lo millor que compleixi les seves necessitats.
Els llistons són de 96x21x2400 mm i aborda una base de rastrells de pi que fan 20x50 mm. Els clips d’ocultació de PVC s’utilitzen per subjectar els llistons entre ells i evitar que la fusta es bufi.
Esperem que els hi agradin les fotografies i que s’animin a donar un canvi a l’exterior de la seva casa.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

Tarima flotant de fusta natural  a un xalet de Tamariu.
Tarima flotant de fusta natural  Ecoinox
 Instal-lació Tarima flotant de fusta natural  a un xalet de Tamariu.
 Instal-lació Tarima flotant de fusta natural  a un xalet de Tamariu, Ecoinox

  Instal-lació de gespa artificial "Gregal" en el nucli antic de Begur

 

Us presentem la instal·lació de gespa artificial Gregal en el nucli antic de Begur de 40 metres quadrats.
Anteriorment a l’inici de la obra del muntatge de la gespa, es va procedir a l’extracció de la gespa natural i d’altres elements, com per exemple les pedres que hi havia en el camí d’entrada a l’habitatge. El terreny va quedar preparat per a instal·lar la gespa artificial.
Un cop acabada la primera etapa es va procedir al muntatge de la mateixa mitjançant colabicomponent per a fixar els rulls a terra. Banda d’unió per unir els rulls entre sí de manera que no s’apreciés cap separació. Malla geotéxtil per evitar que neixin males herbes o que no traspassin la gespa. Claus per ajudar a la unió dels rulls, i el sauló que ajuda a anivellar el terreny.
Finalment, es van col·locar 7 jardineres amb trenets per a col·locar les flors de la temporada.

Punxar en cada imatge per ampliar

 Instal-lació de gespa artificial "Gregal" nucli antic de Begur.

 Instal-lació de gespa artificial "Gregal" nucli antic de Begur.
 Instal-lació de gespa artificial "Gregal" nucli antic de Begur.
 Instal-lació de gespa artificial "Gregal" nucli antic de Begur.


  Instal-lació de gespa artificial "Gregal" en una casa del Port Nàutic de Platja d’Aro.

 

ECOINOX presenta la instal·lació de gespa artificial “Gregal” en 30 metres quadrats en una casa del Port Nàutic de Platja d’Aro.
Com es pot veure en les fotografies també es va instal·lar marmolina blanca per la zona de pas de l’entrada a l’habitatge. Dona una sensació de guia fins a l’entrada de la casa i a més es pot escollir trepitjar la gespa o no.
En els bordes es va col·locar una petita jardinera mitjançant travesses de tren per a permetre plantar el que es desitgi.
És una opció per donar un altre visió a la zona d’oci exterior i oferir un espai de bellesa, tranquil·litat i feines de jardineria.

 

Punxar en cada imatge per ampliar

instal·lació de gespa artificial “Gregal” en 30 metres quadrats en una casa del Port Nàutic de Platja d’Aro.

instal·lació de gespa artificial “Gregal”  en una casa del Port Nàutic de Platja d’Aro.
Ecoinox instal·lació de gespa artificial “Gregal”
Ecoinox instal·lació de gespa artificial “Gregal”


 

Veure últimes obres

 


Diseño web | Disseny web Catalunya | Otros trabajos | Reparacion inversores de tensión | Tienda Lintima | Responsive Web Design