TREBALLS REALITZATS A SANTA CRISTINA D'ARO


Avui us presentem els treballs realitzats a Santa Cristina d'Aro concretament a les naus de la brigada on s'ubica la nova mesquita.

Els treballs han consistit en la instal·lació de 35m lineals de tanca simple torsió verda de 2m d'alçada, amb 1 porta de vianants, accés reservat únicament per l'entrada de dones.

Característiques tanca:
* Postes rodons cremallera de 48mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd. Pals encastats cada 3 m mitjançant daus de formigó de 300x300x300m.
* Tornapuntes rodons de 35mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd, col·locat cada 25 metres i a principi i final de tram encastats mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm.
* Malla de simple torsió de 50mm de pas de llum en acabat galvanitzat i plastificat en verd.
* Complements: Grapes Metàl·liques, tensors, suports, cargols, taps de plàstic.

Característiques Porta:
* Porta metàl·lica de 0,90m d'amplada i 2m d'alçada en acabat galvanitzat en calent i plastificada en verd.
* Porta composta per dos pilars quadrats de 80x80mm fixats mitjançant daus de formigó.
* Bastidor emmarcat amb tub de 40x40mm i penell electrosoldat 200/50/5 interior.
* Sistema de tancament mitjançant pany i clau.

Podeu trobar més informació dels serveis que realitzem a les nostres pàgines webs: https://cespedartificialgirona.es/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veure últimes obres