TREBALLS REALITZATS A SANT JUST DESVERN


Avui us presentem els treballs realitzats a la localitat de Sant Just Desvern.

Les feines han consistit en la instal·lació de 12.40ml de tanca simple torsió verda i 18,10ml de tanca panell rígid verd en diferents alçades, amb esglaons i amb dobla cara de seto artificial.

Característiques tanca Simple torsió:


* Postes rodons cremallera de 48mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd. Pals encastats cada 3 m mitjançant daus de formigó de 300x300x300m.
* Tornapuntes rodons de 35mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd, col·locat cada 25 metres i a principi i final de tram encastats mitjançant
daus de formigó de 300x300x300mm.
* Malla de simple torsió de 50mm de pas de llum en acabat galvanitzat i plastificat en verd.
* Complements: Grapes Metàl·liques, tensors, suports, cargols, taps de plàstic.


Característiques Panell Rígid:


* Postes quadrats de 60x60mm, en acabat galvanitzat en calent i plastificats en verd, fixats cada 2,5m mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm.
* Panells electrosoldats 200/50/5 en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd de 2500mm d'allargada.
* Complements: Grapes, Cargols, Taps de plàstic.

Característiques verd ocultació bicolor:


* Fibres amples bicolor (verd prat i oliva) de màxima ocultació.
* Fibres cosides mitjançant cosit trenat de filferro galvanitzat en calent.
* Fabricació nacional.
* 6 anys de garantia.

Podeu trobar més informació dels serveis que realitzem a les nostres pàgines webs: https://cespedartificialgirona.es/

 

 

 

 

 
Veure últimes obres