TREBALLS REALITZATS A SANT ANTONI DE CALONGE


Avui us presentem els treballs realitzats a Sant Antoni de Calonge. Les feines han consistit en la instal·lació de 14m lineals de tanca simple torsió verda de 2m d'alçada amb vímet lop
marro i col·locació de 32m2 de gespa artificial Migjorn.

Tanca.


Característiques tanca Simple torsió: (2 trams: 6ml + 8ml).
* Postes rodons cremallera de 48mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd. Pals encastats cada 3 m mitjançant daus de formigó de 300x300x300m.
* Tornapuntes rodons de 35mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd, col·locat cada 25 metres i a principi i final de tram encastats mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm.
* Malla de simple torsió de 50mm de pas de llum en acabat galvanitzat i plastificat en verd.
* Complements: Grapes Metàl·liques, tensors, suports, cargols, taps de plàstic.

Característiques amb vímet lop Marro: (2 trams: 6ml + 8ml).


* Material compost per triturats procedent de la recuperació de materials orgànics.
* Unides entre si amb acer galvanitzat.
* És un producte absolutament recuperable i reutilitzable.
* Té un aspecte i un tacte pràcticament idèntic al de les fustes i fibres naturals, amb una olor característica i agradable.
* Suporta de forma òptima esforços de flexió.
* Resistent a l'impacte, a l'abrasió, a la humitat i al raig UV.

Gespa artificial.

Preparació del terreny:


* Venda i subministrament mitjançant camió grua de 5cm de sauló garbellat.
* Extensió, Anivellació i Compactació del sauló amb rodet manual d'aigua
* Col·locació de malla geotèxtil antiherbes 130grams/m2 fixat mitjançant puntes galvanitzades de 160mm.

Instal·lació gespa artificial:

* Instal·lació gespa.
* Unió de les juntes amb banda d'unió de 300mm d'amplada i cola bicomponent.
* Fixació del perímetre amb puntes galvanitzades a la zona de terra natural.
* pentinat de gespa artificial mitjançant màquina STHIL MM55 de puntes de naylon.

Característiques:

* Fibres de 30 mm d’alçada.
* 4 colors.
* Fibra monofil en forma “C”.
* Sense càrrega de sílex.
* Resistent als raig UV.
* 8 anys de garantia.


Podeu trobar més informació dels serveis que realitzem a les nostres pàgines webs: https://cespedartificialgirona.es/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veure últimes obres