TREBALLS REALITZATS A PALAFRUGELL


Avui us presentem els treballs realitzats a Palafrugell.

Les feines han consistit en la instal·lació de 84m2 de gespa artificial Migjorn de 30mm d'alçada, 4 colors, fibra monofil en forma "C", resistent als raig UV, amb 8 anys de garantia i sense càrrega de sílex. Primer vam preparar el terreny, amb extracció de gespa natural, extensió, anivellació, compactació del sauló amb rodet manual d'aigua i col·locant la malla geotèxtil antiherbes 130grams/m2 fixada mitjançant puntes galvanitzades de 160mm.

Després es va col·locar la gespa i la vàrem unir amb banda d'unió de 300mm d'amplada i cola bicomponent, un cop encolat es va fixar el perímetre amb puntes galvanitzades i en finalitzar es va pentinar la gespa artificial mitjançant màquina STHIL MM55 de puntes de naylon.


Podeu trobar més informació dels serveis que realitzem a les nostres pàgines webs: https://cespedartificialgirona.es/

 

 

 

 

 

 

 
Veure últimes obres