TREBALLS REALITZATS A LA URBANITZACIÓ SANT AMANÇ DE LA LOCALITAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS


Avui us presentem els treballs realitzats a la urbanització Sant Amanç de la localitat de Sant Feliu de Guíxols

Les feines han consistit en:

& Tensar 20m lineals de tanca existent de 1,50m d'alçada i col·locar 20ml de seto artificial de fulla mitja bicolor nou..
& Allargament de 30cm, 6 pals existents i col·locar 14m lineals de tela simple torsió verda nova fixada a la part interior de la casa, amb seto artificial fulla mitjana bicolor nou de 1m d'alçada..

Característiques:


* Postes rodons cremallera de 48mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd, fixats mitjançant veïnes.

* Malla de simple torsió de 50mm de pas de llum en acabat galvanitzat i plastificat en verd col·locada al part interior de la casa.

* Complements: Grapes Metàl·liques, tensors, suports, cargols, taps de plàstic.

Característiques verd ocultació bicolor fulla mitjana:


* Fibres Mitjanes bicolor de màxima ocultació.

* Fibres cosides mitjançant cosit trenat de filferro galvanitzat en calent.

* Fabricació nacional.

* 6 anys de garantia.

 

 
Veure últimes obres