TREBALLS REALITZATS A SANT ANTONI DE CALONGE


 

Avui us presentem els treballs realitzats a la localitat de Sant Antoni de Calonge. Les feines han consistit en la instal·lació de 44ml de tanca simple torsió de 1,50m d'alçada i 20ml de panell rígid blanc de 1,50m d'alçada.

Feines realitzades:


* Treure vegetació.
* Treure tanca actual i dipositar a contenidor autoritzat.
* Instal·lació de tancament nou.

Característiques tanca Simple torsió:

* Postes rodons cremallera de 48mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd. Pals fixats cada 3m mitjançant dau de formigó de 300x300x300mm.
* Tornapuntes rodons de 35mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd, col·locat cada 25 metres i a principi i final de tram.
* Malla de simple torsió de 50mm de pas de llum en acabat galvanitzat i plastificat en verd.
* Complements: Grapes Metàl·liques, tensors, suports, cargols, taps de plàstic

Característiques Panell Rígid:

* Postes quadrats de 60x60mm, en acabat galvanitzat en calent i plastificats en blanc, fixats cada 2,5m mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm.
* Panells electrosoldats 200/50/5 en acabat galvanitzat en calent i plastificat en blanc de 2500mm d'allargada.
* Complements: Grapes, Cargols, Taps de plàstic.

Veure últimes obres