TREBALLS REALITZATS A S'AGARO


 Avui presentem els treballs realitzats a S'Agaro concretament a la zona residencial La Gramoia d'en Puig, terme municipal de Castell-Platja d'aro i S'Agaro, Les feines han consistit en la instal·lació de 35m lineals de tanca panell rígid oxiron de 1m d'alçada sobre mur esglaonat amb vímet de pvc del mateix color.

Característiques panell Rígid: Postes quadrats de 60x60mm, en acabat galvanitzat en calent i plastificats en oxiron, fixats cada 2,5m sobre mur, panells electrosoldats 200/50/5 en acabat galvanitzat en calent i plastificat en oxiron de 2500mm d'allargada i complements: Grapes, Cargols, Taps de plàstic.

Característiques vímet PVC loop oxiron: Material compost per triturats procedent de la recuperació de materials orgànics, unides entre si amb acer galvanitzat.

És un producte absolutament recuperable i re-utilitzable. Té un aspecte i un tacte pràcticament idèntic al de les fustes i fibres naturals, amb una olor característica i agradable.

Suporta de forma òptima esforços de flexió. Resistent a l'impacte, a l'abrasió, a la humitat i al raig UV. 


Veure últimes obres