TANCAMENTS PER ESCOLES


ECOINOX  ha realitzat diferents feines en tres escoles de Barcelona abans que aquestes iniciessin el nou curs.

 

A continuació, us mostrem i expliquem les feines realitzades a Sant Pere de Ribes.

 

S'han instal·lat 82 m lineals de reixat d'acer de 1,5 m d'alçada amb tela metàl·lica de simple torsió amb acabat galvanitzat i amb pals de tub de 50 mm de diàmetre col·locats cada 3 m.
A més, per a tenir pas d'accés, s'ha col·locat una porta peatonal de les mateixes característiques que el tancament; reixat de simple torsió galvanitzat.

 

Com a complement d'aquest reixat i amb l'objectiu d'evitar la sortida de diferents elements (pales i galledes, pilotes, etc.) a l'exterior, s'ha col·locat una tanca de protecció, concretament, 78 m lineals de 4 m d'alçada de xarxa de fil de niló de 3 mm de diàmetre amb suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre i de 4,4 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre daus de formigó.

 

 

 


 

Per més informació sobre els nostres tancaments i altres productes, consulteu la web www.ecoinox.es  o truqueu al 972 81 60 52. Estem al vostre servei!


Veure últimes obres


Diseño web | Disseny web Catalunya | Otros trabajos | Reparacion inversores de tensión | Tienda Lintima | Responsive Web Design