TANCAMENT ZONA ESPORTIVA FORNELLS DE LA SELVA


S'ha substituït el tancament de simple torsió existent, com a mesura de seguretat, ja que hi havia individus que es dedicaven a fer forats a la malla i fer-la malbé constantment.


ECOINOX ha instal·lat 275 m lineals de tancament de panell rígid en tot el perímetre de la zona esportiva de Fornells de la Selva.
 

 

 

S'han col·locat panells electrosoldats amb plecs longitudinals en forma de "v" per donar rigidesa de 200x50x5 i 2 m d'alçada, galvanitzats i pintats amb polièster verd; pilars metàl·lics de 2,5 m d'alçada amb una distància entre ells de 2,5 m, galvanitzats pintats amb polièster de color verd i segellats a la part superior amb un tap de plàstic com a protecció de l'aigua i peces d'unió galvanitzades i pintades amb polièster de color verd cargolades als pilars.


Tots els tipus de tancaments que instal·lem a ECOINOX són molt versàtils; tant serveix per a cases particulars com per complexos esportius passant per comunitats, zones públiques i d'altres.

 

 

 


 

Podeu consultar la nostra web www.ecoinox.es on trobareu més informació relacionada amb els nostres tancaments i altres serveis, o trucar-nos al 972 81 60 52


Veure últimes obres