FEINES REALITZADES A SANTA CRISTINA D'ARO


Els treballs han consistit en la instal·lació de 68m lineals de tanca de simple torsió verda de 1,20m d'alçada sobre mur existent per tancar el perímetre d'una casa particular.

La tanca Simple torsió es compon de postes rodons cremallera de 48mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd i encastats cada 3 m sobre mur, tornapuntes rodons de 35mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd, col·locat cada 25 metres i a principi i final de tram encastats sobre mur, malla de simple torsió de 50mm de pas de llum en acabat galvanitzat i plastificat en verd i complements: Grapes Metàl·liques, tensors, suports, cargols, taps de plàstic.

Podeu trobar més informació dels serveis que realitzem a les nostres pàgines webs: https://cespedartificialgirona.es/

 

 

 
Veure últimes obres