INSTAL·LACIÓ DE TANCA SIMPLE TORSIÓ VERDA AMB PORTA DE VIANANTS AMB OBERTURA CAP A FORA


Avui us presentem els treballs realitzats a Espolla. Els treballs han consistit en la instal·lació de 180m lineals de tanca simple torsió verda de 1,50m d'alçada, amb 1 porta de vianants amb obertura cap a fora.

Característiques tanca:


* Postes rodons cremallera de 48mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd. Pals encastats cada 3 m mitjançant daus de formigó de 300x300x300m.
* Tornapuntes rodons de 35mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd, col·locat cada 25 metres i a principi i final de tram encastats mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm.
* Malla de simple torsió de 50mm de pas de llum en acabat galvanitzat i plastificat en verd.
* Complements: Grapes Metàl·liques, tensors, suports, cargols, taps de plàstic.

Característiques Porta:


* Porta metàl·lica de 0,90m d'amplada i 1,80m d'alçada en acabat galvanitzat en calent i plastificada en verd.
* Porta composta per dos pilars quadrats de 80x80mm fixats mitjançant daus de formigó.
* Bastidor emmarcat amb tub de 40x40mm i penell electrosoldat 200/50/5 interior.
* Sistema de tancament mitjançant pany i clau.
* Obertura cap a fora.

Podeu trobar més informació dels serveis que realitzem a les nostres pàgines webs: https://cespedartificialgirona.es/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure últimes obres