FEINES REALITZADES A LA LOCALITAT DE SANTA CRISTINA D'ARO


 Avui us presentem les feines realitzades a la localitat de Santa Cristina d'Aro, concretament al dipòsit d'aigua situat a la urbanització Bell-Lloc, els treballs han estat encarregats per l'empresa Aqualia.

Els treballs han consistit en la instal·lació de 40m lineals de tanca de simple torsió verda de 1,80m d'alçada sobre mur existent amb una porta de vianants, per tancar el perímetre del dipòsit. La tanca Simple torsió es compon de postes rodons cremallera de 48mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd i encastats cada 3 m sobre mur, tornapuntes rodons de 35mm de diàmetre en acabat galvanitzat en calent i plastificat en verd, col·locat cada 25 metres i a principi i final de tram encastats sobre mur, malla de simple torsió de 50mm de pas de llum en acabat galvanitzat i plastificat en verd i complements: Grapes Metàl·liques, tensors, suports, cargols, taps de plàstic.

 La porta te les següents característiques: Porta metàl·lica de 1,00m d'amplada i 1,80m d'alçada en acabat galvanitzat en calent i plastificada en verd, composta per dos pilars rodons de 80mm fixats sobre mur, Sistema de tancament mitjançant pany i clau. 


Veure últimes obres